Organize Sanayi Bölgesi
3.Kısım 24. Yol No:19 ELAZIĞ/TÜRKİYE
Hafta İçi - Saat 8.00 - 17.00
C.tesi - 08:00 - 12:00

DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

1.1.POLİTİKA’YA GİRİŞ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak KVKK, (kişisel verilerin korunması kanunu) şirketimizin en önemli önceliklerinin başında gelmektedir. Ene-Kar Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İmalat Gıda Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. KVKK’nın en önemli yanı ise iş bu politika çerçevesinde yönetilen; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, sınav adayı, veli, vasi, temsilci, öğretmen öğrenci ve sürücü adaylarımızın ürün veya hizmet alıcılarının, şirket hissedarlarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı,  tedarikçi yetkililerinin ve üçüncü kişilerin KVK (kişisel verilerin korunması) ve işlenmesi oluşturmaktadır.

T.C. Anayasasına göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. işbu politika ile yönetilen; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, sınav adayı, veli, vasi, temsilci, öğretmen öğrenci ve sürücü adaylarımızın ürün veya hizmet alıcılarının, şirket hissedarlarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı,  tedarikçi yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli hassasiyeti göstermektedir. Bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu bağlamda, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun ilke kararları ve rehberleri gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.2.POLİTİKANIN AMACI

Politika’nın temel amacı, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmaktır. Bu kapsamda; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, sınav adayı, veli, vasi, temsilci, öğretmen öğrenci ve sürücü adaylarımızın ürün veya hizmet alıcılarının, şirket hissedarlarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı,  tedarikçi yetkililerinin ve üçüncü kişilere başta olmak üzere, kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişiler bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3.POLİTİKA KAPSAM

Politika kapsamı; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, sınav adayı, veli, vasi, temsilci, öğretmen öğrenci ve sürücü adaylarımızın ürün veya hizmet alıcılarının, şirket hissedarlarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı,  tedarikçi yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu politikanın uygulama kapsamı politikanın tamamı olabileceği gibi; yalnızca bir kısım hükümleri de olabilecektir.

1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

KVKK gereği, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur.

1.5.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından düzenlenen işbu politika ilke kararları ve ilgili mevzuat doğrultusunda 28/09/2020 tarihinde güncellenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Politika Şirketimizin internet sitesinde (https://iksyalitim.com/ adresinde yayımlanır. Kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilere de iletilir. KVKK gereği ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin korunması politikasının şirket genelinde uygulanmasından, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması İrtibat Yetkilisi sorumludur.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.6. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Grup Şirketleri
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza metni.
Anonim Hâle Getirme

 

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Başvuru Formu

 

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
ÇalışanENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. personeli
Çalışan AdayıENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Grup ŞirketleriENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yönetiminde %50’den fazla söz hakkı sahibi olduğu iş ortaklıkları ile ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketler gurubu bünyesinde yer alan tüm şirketler
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İş OrtağıENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken, birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.
KANUN / KVKK6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu
MüşteriENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

 

Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
PolitikaKanun uyarınca hazırlanan, işbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası
TedarikçiENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin Ticari Faaliyetlerini Yürütürken, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ın emir ve talimatlarına uygun olarak, sözleşme temelli olarak, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’a hizmet sunan taraflar.
Veri işleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri kayıt sistemiKişisel sistemini verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini

 

Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kişi Sahibi / İlgiliKişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Yönetmelik28.10.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”.

 

ZiyaretçiENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin faaliyet gösterdiği fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler.

 

İşbu politika kapsamında aşağıda kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhası süreci, yöntemi ve buna iştirak edenler, alınmış tedbirler ve ilgili kişilerin hakları açılanmıştır:

 1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
 2. Adi Kişisel Veri: Genel olarak gerçek kişiyi bilinir veya bilinebilir kılan her türlü bilgidir. Kişinin kimlik ve/veya pasaport numarası, telefon numarası, elektronik posta adresi, ev ve/veya işyeri adresi, imzası, mesleği, beslenme şekli iş bu politika kapsamında adi kişisel veri sayılır.
 3. Hassas Kişisel Veri: İlgili kişilerin sağlık verileri, özel olarak yaş, kilo, boy, cinsiyet, tıbbi öykü, tıbbi şikâyet, tıbbi tahliller, reçeteler, görüntülemeler, teşhisler, tedaviler, biyometrik ve genetik veriler, alerjiler, cinsel hayat, gebelik, ırk, etnik köken, siyasi görüş, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve ilgili kişi hakkında hükmedilmiş ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleridir.

 

 1. İlgili Kişi: Kişisel verileri işlenen gerçek kişidir.
 2. Veri Sorumlusu: Kişisel verileri işleyen, saklayan ve imha edendir. Veri Sorumlusu sayılan tüm bu hususlarda münhasıran yetkilidir. Açıkkapı Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited ŞirketiVeri Sorumlusudur.
 3. Veri İşleyen: Veri Sorumlusu şirketin müdürü ve müdürün yetkilendirdiği çalışanı Veri İşleyendir.
 4. İrtibat Kişisi: VERBİS’e Veri Sorumlusu tarafından bildirilen ve Veri Sorumlusunu temsil yetkisini haiz olmayan sadece irtibatı sağlayan gerçek kişidir.
 5. İşleme Amacı: Veri Sorumlusu, sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerinin basiretli bir tacir olarak ifası, işyeri güvenliğinin sağlanması, adli ve idari denetime imkân sağlanması ve hukuki ihtilaflar halinde delil olarak başvurulabilmesi amacına yönelik olarak ve yalnızca belirtilen sebeplerle sınırlı olacak ölçüde ilgili kişilerin kişisel verilerini işler ve saklar.
 6. İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem işlemedir.

Kişisel veriler dijital olarak, sözlü veya yazılı şekilde elde edilmiş olan kişisel veriler ise kâğıt ve/veya elektronik olarak işlenir. Kişisel veriler bizzat ilgili kişinin kendisinden toplanabileceği gibi üçüncü kişilerden de elde edilmiş olabilir.

 1. Güvenlik Amaçlı Veri İşleme: Veri Sorumlusu tarafından işyeri girişleri ve işyeri içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı tutulması güvenlik amacıyla veri işlemedir. Söz konusu kişisel veriler erişimi sadece Veri Sorumlusunun bulunduğu bir ortamda dijital ortamda işlenir ve saklanır.
 2. Aktarım: Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılması işlemidir. Veri Sorumlusu ilgili kişilerin kişisel verilerini yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşmaz; yurt içinde sadece yapılan işin ifası amacıyla ve bununla sınırlı olacak şekilde hukuki konularda hukuk müşaviri/avukat, mali konularda mali müşavir/muhasebeci, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine, hukuki ihtilaflarda mahkemeye/hakeme, idari denetimlerde ilgili kuruma kişisel veriler aktarılır. Aktarım, kişisel veri ne şekilde talep edilmişse o şekilde yapılır. Aktarım halinde aktarılan kişisel verinin niteliği, aktarım yapılan kişi ve aktarım tarihi kayıt altına alınır.
 3. Saklama Süresi: Mevzuatın daha uzun süre saklanmasına hükmettiği haller hariç, işlenen kişisel veriler Veri Sorumlusu tarafından on yıl süre ile saklanır. Kişisel verilerin on yıldan uzun süre saklanmasının gerektiği haller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 4. Rıza: Veri Sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenecek, saklanacak, düzeltilecek, tamamlanacak, aktarılacak ve imha edilecek olan ilgili kişinin aydınlatmaya dayalı iznidir. İlgili kişi, rızasını her zaman geri alabilir. Rızanın geri alınması, geri alma anına kadar yapılan işlemleri hukuka aykırı hale getirmez.
 5. Aydınlatama: İlgili kişinin Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi sebebi ile Veri Sorumlusu nezdinde sahip olduğu hakları hakkında bilgilendirilmesidir. Aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin kendisinden toplanan kişisel veriler için toplama esnasında ve üçüncü kişilerden elde edilen kişisel veriler için makul bir zamanda yerine getirilir.
 6. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Veri Sorumlusu elde ettiği kişisel verileri, erişimi sadece Veri Sorumlusunun ve/veya yetkilendirdiği çalışanına ait olan, ilgili oldukları kişiler için oluşturduğu dosyalarında ve bilgisayarında saklar.
 7. İmha: Veri Sorumlusu tarafından seçeceği yönteme göre kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
 8. Silme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Dijital ortamda saklanan kişisel veriler silinir.
 9. Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Fiziksel olarak işlenen kişisel veriler yok edilir.
 10. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 11. Dönemsel İmha: Veri Sorumlusu işlemiş olduğu kişisel verileri imha yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk üç ay içinde kendiliğinden imha eder. Bu süre azamidir.
 12. Düzeltme: Kişisel verilerin hatalı işlenmiş olması halinde bunların doğru hale getirilmesidir.
 13. Tamamlama: Kişisel verilerin eksik işlenmiş olması halinde bunların tamamlanmasıdır.
 14. aklar ve Talepler: Kişisel verileri işlenmiş olan ilgili her kişi her zaman Veri Sorumlusuna başvurup kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmışsa aktarılan kişileri, aktarım sebebini ve hangi kişisel verilerinin aktarıldığını öğrenebilir, kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler (örneğin çerezler) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin saklanması gereken sebeplerin ortadan kalktığı ve imha edilmeleri, eksik veya yanlış olanlar kişisel verilerin tamamlanması ve düzeltilmesini, kişisel verilerin aktarımı halinde kullandığı tüm hakların aktarılanlar nezdinde de gerçekleştirilmesini talep edebilir. Yapılacak başvurularda başvuranın kimlik bilgileri (Türk vatandaşları için kimlik numarası ile ad ve soyadı, yabancılar için pasaport ve/veya yabancı kimlik numarası ile ad ve soyadı), tebligata yarar adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi yer almalıdır. Başvurular yazılı veya elektronik posta yoluyla yapılır.
 15. Yanıt ve İşlem: Veri Sorumlusu, kendisine ilgili kişiler tarafından yapılan tüm başvuruları gerekçeli olarak yanıtlar. Veri Sorumlusu, başvuranın talebine göre, gerekli bilgilendirmeyi yapar, talepte bulunanın kişisel verilerindeki hataları düzeltir, eksikleri tamamlar veya kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa ilgili verileri imha eder. Veri Sorumlusu, kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa talebi reddeder. Veri Sorumlusu, talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durumu üçüncü kişilere bildirir ve onlar nezdinde aynı işlemlerin yapılmasını temin eder. Başvurular, Veri Sorumlusuna ulaşma tarihinden itibaren azami otuz gün içinde cevaplandırılır. Başvuru sonucu verilecek cevap ücretsizdir. Ancak, yazılı cevap on sayfadan fazla olursa sayfa başına bir Türk Lirası alınır. Cevap bir veri kayıt cihazı ile gönderilirse bunun maliyeti tutarında ücret alınır.
 16. Tedbirler: İlgili kişilere ait kişisel veriler bizzat Veri Sorumlusu ve/veya kendisi tarafından yetkilendirilmiş şirket çalışanı tarafından işlenir ve saklanır. İşlenen kişisel verilere Veri Sorumlusu ve/veya yetkili çalışanı haricinde kimseye erişim yetkisi verilmez. Bilgisayar ortamında işlenen kişisel verilerin korunması için bilgisayara erişim şifrelenmiş, güvenlik duvarı ve anti virüs programı yüklenmiştir. Kâğıt ortamda tutulan kayıtlar erişim sadece Veri Sorumlusuna ve yetkili çalışanına verilmiştir. Güvenliği temin amacına yönelik olarak Veri Sorumlusu her üç ayda bir olmak üzere dönemsel ve bunlar haricinde ani denetimler yapar. Veri Sorumlusu kendisine bağlı çalışanları her üç ayda bir olmak üzere dönemsel olarak ilgili kişilerin kişilik hakları ve onların kişisel verilerinin mahremiyeti ile kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi, saklanması, erişimi ve ifşası hakkında doğabilecek idari, hukuki ve cezai yaptırımlar konusunda bilgilendirir. Veri Sorumlusu aldığı tedbirleri günceller.

 

 1. İlgili kişiler, yazılı tüm başvurularını ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin Organize San. Böl. 3. Kısım 24. Yol Üzeri No: 19 adresine yapabilirler. Elektronik posta yoluyla yapılacak tüm başvurular ise muhasebe@enekar.com elektronik posta adresimize yapılabilir. Sözlü bilgi başvurularında 0 (424) 255 10 92 numaralı telefondan Veri Sorumlusuna ulaşılabilir. Sözlü yapılan talepler ve bunlara verilen cevaplar tarafları bağlamaz.
 2. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Sürelerini Gösteren Tablo

 

SüreçSaklama Süresiİmha Süresi
İş Kanunu kapsamında saklanılan verilerİş akdinin sonlanmasından itibaren 10 yılSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan verilerİş akdinin sonlanmasından itibaren 10 yılSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
SGK mevzuatı kapsamında tutulan verilerİş akdinin sonlanmasından itibaren 10 yılSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek belgelerİş akdinin sonlanmasından itibaren 10 yılSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan verilerİlgili mevzuatta öngörülen süre kadarSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olmasıDava zaman aşımı müddetinceSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde
Danışan verileriKayıt altına alınmasını müteakip on yılSaklama süresinin bitimini müteakiben üç ay içerisinde

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketimizin, KVK Kanunu’nun 12. Maddesi, KVKK’nın yayınlamış olduğu rehberler ve ilke kararlarına uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemektedir. Kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önlemektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tüm idari ve  teknik tedbirleri almaktadır. O nedenle bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak amacıyla alınan başlıca teknik tedbirler;

–     Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

 • Alınan teknik önlemler iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanunun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari

Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Günlük haftalık ve aylık olarak, güncel yazılımlarla yedekler alınmaktadır.
 • Şirketimize karşı, dışarıdan gelebilecek tehlike ve sızmalara karşı firewall donanım programı kullanılmaktadır.
 • Şirketimizde kullanılan/kullanılacak kurumsal mail hesaplarının SSL sertifikalı ve güvenli olması için gerekli yatırım yapılmıştır.
 • Tüm sistemlerde veri güvenliğini sağlamak adına koruyucu virüs programları kullanılmakta ve bu programların güncelliği denetlenmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme programları kullanılmaktadır.

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
 • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli periyodik ve örnekleme metoduyla denetimleri, yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu irtibat kişisine ve tespit edilen uygunsuzluklar konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. Yürütülen denetim sonuçları hakkında şirketimiz veri sorumlusu irtibat kişisine, bilgi verilmekte ve Şirket Yönetim Kurulu bu irtibat kişisi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında özenle ve hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİM

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bilgilendirme ve eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli oryantasyon eğitimleri kurulmuştur. Şirketimiz bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Şirketimiz, ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

2.5.İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE

İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI

Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına yönelik düzenli bilgilendirme yapmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, Anayasanın 20. Maddesi gereği Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN, KVK KANUNU’NUN 5’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda işlemektedir.

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından yayınlanan Kurul Kararı ile belirlenen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise; ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, aktarılabilmektedir.

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak (Bkz.Bölüm II/Başlık 1) kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1) ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası olan durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

– Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işlenebilmektedir.

3.6.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  Şirketimiz hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri almaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Şirketimiz hiçbir şekilde kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır.

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

4.1.KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz nezdinde, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyarak, işbu politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONUKİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, nüfus cüzdan seri no, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı nüfus kayıt örneği ve pasaport gibi belgelerdeki verileri ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb…
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, KEP (kayıtlı elektronik posta adresi) IP adresi gibi bilgiler
Özlük Bilgisi Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri, bordro bilgi, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, işe giriş ve oryantasyon eğitim belgesi verileri vb…
Hukuki işlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyalarındaki bilgiler ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz
Müşteri İşlem Bilgisi

 

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, vb.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, çalışan veya ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b.
İşlem Güvenliği Bilgisi

 

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb…
Finansal Bilgi

 

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi gibi veriler, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri kredi ve risk bilgileri vb…
Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikli Kişisel Veri)6698 sayılı KVK Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen verileri Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara kanunda belirlenmiş olan süre ve şekillerde verilmek üzere alınan özel nitelikli kişisel veriler, engellilik durumuna ait bilgiler, kan gurubu bilgisi, kişisel sağlık bilgisi, kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb…
Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Özel Nitelikli Kişisel Veri)Adli sicil kayıt bilgileri
Meslek/Görev/Unvan Bilgisi 
İmza 
Öğrenci BilgisiAdı soyadı, T.C. Kimlik No, veli – vasi adı, sınıfı, okula kayıt nakil tarihi, ev adresi, öğrenci anne-baba ve/veya veli –vasi bilgileri (Adı soyadı, T.C. Kimlik No, mesleği, telefon numarası, e-posta adresi, ev ve iş adres bilgileri) öğrenim ücret bilgileri, hizmet bedeli bilgileri, sözleşmede yer alan kişisel veriler; örneğin kursiyerin adı soyadı ve T.C. Kimlik nosu, telefon numarası, ev ve eposta adresleri, sertifika  sınıfı, mevcut sertifika sınıf bilgileri, kursiyerin adı soyadı imzası, hizmet bedeli ödeme bilgileri, sürücü kursu sertifikasında yer alan kişisel verileri;  kurum kodu T.C. kimlik No, adı soyadı, doğum yeri ve yılı  verildiği il, tarih sayı ve sınıfı gibi veriler.

Hafta içi ve hafta sonu kulup bilgileri, Servis güzergah bilgileri, okul bilgisi, öğrenci okul numarası,  öğrenci cinsiyeti okula kayıt tarihi mezuniyet tarihi, k14 kullanıcı bilgileri, uyruğu, nüfusa bağlı olduğu il ilçe köy vs.. gibi bilgileri ifade eder.

Yabancı Dil Bilgisiİngilizce Almanca, Fransızca, Arapça vs…
Kullandığı Paket ProgramlarOffice, netsim, datasoft,

 

VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir.

Kimlik verilerinin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İletişim bilgileri verileri işleme amaçları aşağıdaki gibidir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Özlük Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Hukuki İşlem Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 Müşteri İşlem Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 Fiziksel Mekan Güvenliği Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 İşlem Güvenliği Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

Mesleki Deneyim Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel Ve İşitsel Kayıt Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık Bilgileri Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verilerinin İşlenme Amaçları

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bilgisayar Paket Programları Bilgisi Verilerinin İşlenme Amaçları Aşağıdaki Gibidir.

 • Diğer-İş başvuru süreçlerinde değerlendirme aşamasında İş başvurusunda bulunan kişinin ilgili pozisyonunu atamak için ve başvurular arasında eleme yapmak amacıyla işlenmektedir.
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Zikredilen amaçlarla birlikte aşağıda yazılan genel amaçlardan başlıcaları;

– Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması.

– Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

– Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi

– Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

– Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

– Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

– Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

– Şirketimiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

– Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürünlerle ilgili kişilerin beğeni, alım-satım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;

– Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında vb… amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlemektedir.

– Bu amaçlar çerçevesinde Şirketimizce yürütülen faaliyetlerin önemli bir kısmı, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri sahibinin açık rızasını gerektirmeyen faaliyet ve süreçlerdir. Şirketimiz Kanun’un anılan maddeleri kapsamında olmayan faaliyet ve süreçleri için kişisel veri sahibinin açık rızasını ayrıca almaktadır. Bu çerçevede alınan kişisel verilerin Şirketimizce, Kanun’da sayılan ve açık rıza gerektiren faaliyetler yanında Kanun’da açık rıza gerektirmeden veri işlemeye izin veren faaliyetler için de kullanılabileceği unutulmamalıdır.

4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.  Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler ilgili kullanıcıların erişimi tamamen engellenecek şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. VERİ SAKLAMA SÜRELERİ
1-Kimlik Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
2-İletişim Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
3-Özlük Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
4-Hukuki İşlem Kişisel VeriSÖZLEŞME BİTİMİ SONRASI 10 YIL
5-Müşteri İşlem Kişisel VeriSÖZLEŞME BİTİMİ SONRASI 10 YIL
6-Fiziksel Mekan Güvenliği Kişisel Veri1 AY
7-İşlem Güvenliği Kişisel Veri1 AY
8-Görsel KayıtlarSÖZLEŞME BİTİMİNDEN SONRA 10 YIL
9-Mesleki Deneyim Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
10-Sağlık Bilgileri Özel Nitelikli Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
11-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Özel Nitelikli Kişisel VeriİŞ AKDİ SONLANMASINDAN İTİBAREN 10 YIL
12-Diğer Bilgiler-Kullandığı Bilgisayar Paket ProgramlarıKişisel VeriDiğer
İSTİHDAM + HUKUKİ İLİŞKİ + 10 YIL

5.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu politikanın uygulama kapsamı; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının müşterilerimizin, şirket hissedarlarının, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. İşbu Politika kapsamında yer alan çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının müşterilerimizin, şirket hissedarlarının, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişiler kavramlarına 1.6. numaralı başlık içerisinde açıklık getirilmiş olup, aşağıdaki tabloda 1.6. numaralı başlık içerisinde belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

Kimlik Bilgisi:

 • Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Stajyer

İletişim Bilgisi

 • Çalışan Adayı
 • Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Stajyer
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi

Müşteri işlem Bilgisi

 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Stajyer
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Ziyaretçi
 • Çalışan Adayı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Sınav adayı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Veli / Vasi / Temsilci

İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Çalışan

Özlük Bilgisi

 • Çalışan
 • Stajyer

Hukuki İşlem

 • Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Müşteri işlem

 • T Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Mesleki Deneyim
 • Çalışan Adayı
 • Çalışan

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Çalışan
 • Hissedar/Ortak
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ziyaretçi
 • Sağlık Bilgileri (Özel Nitelikli Kişisel Veri)
 • Çalışan

 

Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

 • Çalışan
 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirketimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.5) müşterilerin, çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Hissedarlar

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu tarafları tanımlamaktadır. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme emelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak

Hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve denetim faaliyetlerinin tasarlanması konusunda yetkili olan ana hissedarlarımız, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. Başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bölüm 3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan herhangi biri yok ise, Şirketimiz tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, veri sahibinden Şirket tarafından belirlenmiş yasal yöntemler ile açık rıza alınmaktadır.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

(i) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, (ii) Kişisel veri sahibinin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 1. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

Şirketimiz tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketimiz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile giriş çıkışların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve giriş çıkışların kayıt altına alınması yoluyla Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

8.1. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ

Bu bölümde Şirketimizin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, veri sahibinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve bu sayılanların meşru menfaatlerini korumak vb… gibi amaçlar taşımaktadır.

8.1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

8.1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirketimiz, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

8.1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirketimiz, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.3) yanı sıra kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (www.iksyalitim.com) ve izlemenin yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (Ene-Kar Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri İmalat Gıda Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. Binamız içerisinde, güvenliğin sağlanması amacıyla, 7 gün 24 saat kamera sistemleri ile izleme yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Detaylı bilgi için…(www.iksyalitim.com)

8.1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.1)

8.1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Şirketimizin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir. Bununla birlikte 2 ay olarak belirlenmiştir.

8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi çerçevesinde verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.

8.2. BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. binalarında ve tesislerinde giriş çıkışların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde erişime sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

8.3. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BİNA ve TESİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirketimiz tarafından Bina içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin kayıtlar 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Bu çerçevede elde edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi çerçevesinde eriştiği verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

9.1. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’IN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Şirketimizin KVK Kanunu’nun Madde 5 fıkra (2) hükümleri uyarınca kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

9.2.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

TEKNİKLERİ

9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

(i) Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine/yok edilmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

9.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE

DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

10.1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya var ise yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. (2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

(1) (www.iksyalitim.com)  adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Şirketin İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Cad. Hürriyet İşhanı Kat:2/3 Merkez Elazığ adresine şahsen iletilmesi

(2) (www.iksyalitim.com)  dresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Cad. Hürriyet İşhanı Kat:2/3 Merkez Elazığ adresine noter vasıtası ile gönderilmesi

(3(www.iksyalitim.com)  adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun enekardekorasyon@hs04.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname aslı ibraz edilmelidir.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formunda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

10.2. ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

10.2.1. Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.

10.2.2. Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

10.2.3. Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

(5) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(6) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(7) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

(8) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

(9) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 1. ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ

DİĞER ŞİRKET BELGELERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

Şirket’in işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış / alınacak temel politika, prosedür ve talimatlar bu Politika ile ilişkilendirilmiştir. Bu politika, prosedür ve talimatların Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel süreçleri ile de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında harmonizasyon sağlanmaktadır.

 

 1. ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

YÖNETİŞİM YAPISI

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ile İşlenmesi Politikası’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur.

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politika, prosedür ve talimatları (Bkz. Bölüm 11) yönetmek üzere ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Veri Operasyonları Sorumlusu olarak Şirket tarafından belirlenen Veri İrtibat Kişisi ERDAL KÖPRÜCÜ görevlendirmiştir. Mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Veri İrtibat Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politika, prosedür ve talimatların oluşturulmasını sağlamak ve bunları devreye almak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek; ilgili bölümleri yükümlendirmek; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve politika, prosedür ve talimatların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
 • Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politika, prosedür ve talimatlardaki değişikliklerin hazırlanmasını ve yürürlüğe konulmasını sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 • Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK-1 KISALTMALAR

6698 sayılı Kanun :

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

AB : Avrupa Birliği

Anayasa: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Politika : ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Şirket/ ENE-KAR DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ İMALAT GIDA NAK. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Türk Borçlar Kanunu :

4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.

Türk Ceza Kanunu :

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

Türk Ticaret Kanunu :

14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

EK-2 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ (ÇALIŞAN ADAYLARI) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Şirketimiz tarafından; Politika’nın 4.2. Bölüm ile 7. Bölümde belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir: Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

HAKLARIN KULLANILMASI VE BAŞVURU

Çalışan adayları da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize, bu Politika’nın 10. Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.

Çalışanlar

Şirketimiz, çalışanı ile imzaladığı sözleşme kapsamında, çalışanlarına ilişkin kişisel verileri Politika’nın 4.2. Bölümünde ve 7. Bölümünde açıklanan amaçlar dahilinde işleyebilmektedir.

HAKLARIN KULLANILMASI VE BAŞVURU

Şirketimiz, çalışanı ile imzaladığı sözleşme kapsamında, çalışanlarına ilişkin kişisel verileri Politika’nın 4.2. Bölümünde ve 7. Bölümünde açıklanan amaçlar dahilinde işleyebilmektedir.

HAKLARIN KULLANILMASI VE BAŞVURU

Çalışan adayları veri Sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Şirketimize, bu Politika’nın 10. Bölümde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.