Organize Sanayi Bölgesi
3.Kısım 24. Yol No:19 ELAZIĞ/TÜRKİYE
Hafta İçi - Saat 8.00 - 17.00
C.tesi - 08:00 - 12:00

TEKNİK BİLGİLER

1. SU YALITIMI NEDİR?

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan, su veya nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanan yalıtıma “su yalıtımı” denir.

2. SU YALITIMININ AVANTAJLARI

2.1. Su Yalıtımı Yapıyı Korur

Suyun yapılara verdigi hasar, özellikle deprem tehdidinin bulundugu bölgelerde can ve mal güvenligi açısından tehdit olusturur. Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelligini yitirmesine yol açar. Donatının özelligini yitirmesi ise dayanım gücüne ve süresine olumsuz etkilerde bulunur.

Genel olarak beton, içine gömülmüs donatı çeligini korozyona karsı korur. Donatı betona gömülür gömülmez olusan ince film tabakası çelige yapısır ve korozyona karsı dayanım olusturur. Bu dayanım betonun yüksek alkali ortamına ve elektriksel dirence dogrudan baglıdır. Betonun kılcal bosluklarındaki nemde bulunan iyonlar elektriksel iletkenlikte rol oynar. Yüksek elektriksel direnç de dayanıklı beton anlamına gelebilir.

Yapılardaki donatı çeliginin korozyonuna ve bu korozyonun sürmesine neden olan 3 ana etken vardır;
1. Karbondioksit veya klorun neden oldugu reaksiyonlar sonucu donatı etrafındaki koruyucu pasivasyon tabakasının bozulması,
2. Betonun kılcal gözenekleri içinde dagılmıs olan ve elektrolit görevi gören su,
3. Betonun gözeneklerinden içeri giren oksijen.

Beton üzerindeki film tabakasını bozarak donatı çeliginin korozyona ugramasına neden olan sartlardan biri karbonasyondur. Atmosferdeki karbondioksit ile betondaki çimentonun kimyasal reaksiyona girmesi, betonun büzülmesine, dolayısıyla çatlakların artmasına neden olur. Aynı zamanda betonun pH degerinin düsmesi (normal bir betonun pH degeri 12,5 -13,5 arasındadır ve bu miktar korozyonun olusmaması için yeterlidir) ara yüzeylerdeki alkaliligin düsmesine, mevcut koruma tabakasının da bozulmasına neden olur. Koruma tabakasının bozulmasının bir
diger nedeni de klor iyonlarının varlıgıdır. Sonuç olarak her iki durumda da korozyonun baslaması için gerekli sartlar olusur (pH degerinin 9’un altına düsmesi) ve süreç islemeye baslar. Ortam sartlarının durumuna göre olusan bir hızda, donatı yüzeyinde donatı hacminin 2.5 katı büyüklükte demir oksit olusumları meydana gelir.

Olusan pas, yetersiz pas payı sorunu da varsa, mevcut betonu çatlatır. Betonun dökülmesiyle beraber donatı açığa çıkar. Havayla temas nedeniyle de korozyon hızındaki artış kaçınılmaz olur.

Korozyona baglı olarak donatı kesitinde olusan kayıp, donatının baslangıçta tasarlanan hesap degerlerini karsılayamamasına neden olur. Bu da binanın taşıma gücü, dolayısıyla da yapı güvenligi açısından hiç istenmeyen bir durumdur. Hesap dayanımı 365 MPa olan S420b sınıfı Ø12’lik bir donatı çeligi baslangıçta 41.3 kN yük tasıyabilirken, korozyon kaynaklı donatı kesit kaybının 0.25 mm/yıl oldugu bir kabul sonucunda 5 yılın sonunda 25.9 kN, 15 yıl sonra da 5.8 kN yük tasıyabilir. Bu kosullarda donatı 24 yıl sonunda tasıma kapasitesini tamamen kaybedecektir.

2.2. Su Yalıtımı Konfor Saglar

Topragın nemi ve basınçsız su, yapı elemanı gözeneklerinden geçerek iç ortam yüzeyinde küflenme, siyah leke ve mantar gibi organizmaların olusmasına neden olur. Bu yüzden iç yüzeyde bulunan ahsap gibi dogal malzemelerin çürümesine, sıvaların kabarıp dökülmesine ve perde duvarlardaki demirlerin paslanmasına neden olarak konforumuzu bozar.

Nem ve nemin yol açtıgı küf mekânlarda kötü kokuların olusmasına yol açar. Bu durum ortamda bulunan insanları rahatsız edecektir. Su yalıtımı sayesinde nemin önlenmesi, insan konforu açısından olumsuzluk yaratan bu kötü kokuların yayılma olasılıgını da ortadan kaldırır.

Su yalıtımı, suyun odalarımıza damlamasını engelleyerek konforlu yapıların elde edilmesini saglarken, bakteri, küf vb. organizmaların olusmasını önler.

2.3. Su Yalıtımı Ekonomiye Katkıda Bulunur

Ekonomik degerleri günümüzde giderek artan yapıların uzun ömürlü olması gerekir. Bugün bir yapının kullanım ömrü yaklasık 50 yıldır. Suyun olumsuz etkileri yapıların kullanım ömrünü azaltır. Bu da ekonomik bir kayıptır. Su yalıtımıyla bu kayıp da giderilmis olacaktır. Su yalıtımının insaat asamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklasık yüzde 3’üdür. Binaların saglamlıgı göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurdur. Buna baglı olarak su yalıtımının sagladıgı yarar, maliyetten çok daha önemlidir.

3. SU YALITIM MALZEMELERİ

Temel olarak su geçirimsizlik saglayan malzemelere su yalıtım malzemeleri denir. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, kullanım alanlarına ve özelliklerine göre üç ayrı baslık altında toplanırlar.

I. Su Yalıtım Örtüleri

Bitümlü örtüler: Okside Bitümlü Örtüler, Polimer Bitümlü Örtüler (APP/SBS katkılı)
Sentetik örtüler: PVC, EPDM, TPO, ECB/ECO, vb.

II. Sürme Esaslı Malzemeler

Çimento esaslı malzemeler
Akrilik esaslı malzemeler
Bitüm esaslı malzemeler
Poliüretan esaslı malzemeler

III. Yapısal Su Yalıtım Malzemeleri

Yapı kimyasalları
Derz malzemeleri

4 . SU YALITIMI UYGULAMA ALANLARI

Teras ve Çatılarda
Temel ve Döşemelerde
Duvar ve Cephelerde
Özel Uygulamalarda

5. SU YALITIMI İLE İLGİLİ YÜRÜRLÜKTEKİ STANDART ve MEVZUATLAR

TS 11758-1 (05.04.2002): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yalıtımı _çin – Eritme Kaynagıyla Birlestirilerek Kullanılan – Bölüm 1: Özellikler
TS 3599 (13.11.1981): Su Depoları ve Yüzme Havuzlarında Sızdırma Yalıtımı Tasarım ve Yapım Kuralları
TS 2988 (09.02.1978): Asfaltlı Cam Dokuma Yalıtım Pestili
TS 2999 (16.02.1978): Asfaltlı Metal Folyo Yalıtım Pestili
TS 2191 (30.04.1976): Asfaltlı Cam Tülü Yalıtım Pestili
Su geçirimsizligini saglamaya yönelik yardımcı malzemeler:

TS 13047 (30.04.2003): Bitümlü Örtüler – Egimli Çatı Kaplama Malzemeleri Altında Kullanılan
TS EN 544 (14.11.2000): Bitümlü Levhalar: Mineralli veya Sentetik Takviyeli
TS 12349 (16.12.1997): Oluklu Levhalar ve Özel Parçalar – Organik Lifli –Bitümlü – Kiremit Altında Su Yalıtımında Kullanılan

5.1 Su yalıtımı ile ilgili yürürlükteki kurallar

TS 3128 (13.04.1990): Binalarda Zemin Rutubetine Karsı Yapılacak Yalıtım İçin Yapım Kuralları
TS 3440 (18.05.1982): Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar _çin Yapım Kuralları
TS 3647 (13.11.1981): Binalarda Yeraltı Suyuna Karsı Yapılacak Yalıtımlarda Tasarım ve Yapım Kuralları
TS 11758–2 (23.12.2003): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yalıtımı İçin – Eritme Kaynagıyla Birlestirilerek Kullanılan Bölüm 2: Uygulama Kuralları

5.2 Çalısmaları devam eden mevzuat ve standartlar

tst EN 13707: Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri – Çatıların Su Yalıtımında Kullanılan Tasıyıcılı Bitümlü Örtüler – Tanımlamalar Ve Özellikler
tst EN 13969: Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri – Toprak Altı Ve Rutubet Yalıtım Örtüleri – Tanımlamalar Ve Özellikler
tst EN 13970: Bitümlü Su Yalıtım Örtüleri – Su Buharı Kontrol Örtüleri – Tanımlamalar Ve Özellikler

ISI YALITIMI NEDİR?

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçisini azaltmak için uygulanır.

a. Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)
Isı yalıtım malzemesinin birbirine dik 1m mesafedeki, 1m2’lik yüzeyi arasından, sıcaklık farkı 1ºC olduğunda geçen ısı miktarıdır.

b. Isı geçirgenlik (W/m² K)
Kalınlığı d(m) olan bir malzemenin paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1ºC olduğunda 1 saatte 1 m yüzeyden dik olarak geçen ısı miktarıdır.

c. Isıl Geçirgenlik Direnci (m² K/W)
Isı geçirgenliğin aritmetik olarak tersidir. R sembolü ile gösterilir. (rezistans)

d. Bağıl Nem
Havadaki mevcut su buharı miktarının o sıcaklıktaki havanın içinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranıdır.

e. Yoğuşma, Terleme
Sıcaklık düşmesi sonucu havadaki su buharının su haline geçtiği bir sıcaklık derecesi vardır. Yoğuşma sıcaklığı adı verilen bu değer her sıcaklık ve bağıl nem yüzdesine göre değişir. Bağıl nem oranı artarsa, ortam sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasındaki fark azalır. Fark azaldıkça yalıtım kalınlığı artar.
Dış duvarların iç yüzeyinde yoğuşma olmaması için yüzey sıcaklığının yoğuşma noktası üzerinde olması gerekir. Bunun için ya iç mekanı gereğinin çok üzerinde ısıtmak, ya da duvarda ısı yalıtımı yapılarak iç yüzey sıcaklığının artırılması gerekir.

f. Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı
Su buharı, sıcaklık ve bağıl nem ile değişen kısmi buhar basıncı, yüksekten aza doğru ilerlerken bir direnç ile karşılaşır. Tüm yapı malzemelerinin 1 m lik yüzeyi, kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna direnç gösterir. Bu direncin, havanın buhar difüzyon direncine oranlanmasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir. Isı yalıtım malzemelerinde, detaya göre değişmekle birlikte, genellikle buhar difüzyon direnci yüksek olması idealdir.
Bu katsayıya etki eden faktörler :
• Malzemeye bağlı olmayan sıcaklık
• Malzemeye bağlı olan
• Hücre cidar kalınlığı,
• Hücre duvarlarındaki kohezyon
• Kapalı hücre olması
• Küçük hücre olması
• Homojenlik

g. Yoğunluk ( kg / m³ ):
İdeal olan, boyutsal kararlılık ve mekanik dayanım açısından en uygun yoğunlukların kullanılmasıdır. Dolayısıyla malzeme seçimi yapılırken konuda uzman kişilere danışılmalıdır.

h. Yangın Sınıfı (DIN 4102, BS476,TS EN 13501):
DIN 4102, BS 476 ve TS EN 13501 standartları kullanılmaktadır.

i. Sıcaklık Dayanımı (ºC):
Malzemenin uygulandığı yerde maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve bu sıcaklığa uygun malzeme seçilmelidir.

j. Mekanik Dayanım (kPa):
Isı yalıtım malzemelerinin mekanik dayanımları genellikle, malzemede %10 deformasyon oluşturan basma gerilmesi değeri olarak kabul edilir.

k. Su Emme:
Isı yalıtım malzemelerinde su emme oranlarının sıfır veya sıfıra yakın olması idealdir.

l. Boyutsal Kararlılık:
Malzemelerin sıcaklık veya basınçla şekil değiştirmeleri çok az olmalıdır.

Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.
Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceginden, kazan büyüklügü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diger ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır.

1. 1.Dıştan Isı Yalıtımı ( Mantolama )
1. 2. İçten Isı Yalıtımı
2. Isı Köprülerinde Isı Yalıtımı
3. Döşemelerde Isı Yalıtımı
4. Çatılarda Isı Yalıtımı

I. Duvar (dolgu duvar, kolon kiris), döseme, çatı uygulamaları:

Camyünü [TS 901 / TS 901-1 EN 13162]
Tasyünü, [TS 901/ TS 901-1 EN 13162]
Genlestirilmis polistiren (EPS) [TS 7316 EN 13163]
Ekstrüde polistiren (XPS) [TS 11989 EN 13164]
Poliüretan (PUR) [TS EN 13165]
Fenol köpügü [TS EN 13166]
Cam köpügü [TS EN 13167]
Ahsap yünü levhalar [TS EN 13168]
Genlestirilmis perlit (EPB) [TS EN 13169]
Genlestirilmis mantar(ICB) [TS EN 13170]
Ahsap lifli levhalar [TS EN 13171]

II. Yalıtım Camı Üniteleri:
Standart yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279]
Özel ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]
Özel ısı ve günes kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]
III. Teknik (Endüstriyel) Yalıtım:
Camyünü, [TS 7232, prEN 14303]
Tasyünü, [TS 7232, prEN 14303]
Elastomerik kauçuk (FEF) [prEN 14304]
Cam köpüğü (CG) [prEN 14305]
Kalsiyum silikat (CS) [prEN 14306]
Ekstrüde polistiren (XPS) [prEN 14307]
Poliüretan (PUR / PIR) [prEN 14308]
Genlestirilmis polistiren (EPS) [prEN 14309]
Polietilen köpük (PEF) [prEN 14313]
Fenolik köpük (PF) [prEN 14314]
TS 305 (03.02.1977): Odun Talası Levhaları
TS 7232 (16.05. 1989): Boru Biçiminde Lifli Yalıtım Malzemesi
TS 901 (01.11.1972): Lifli Isı ve Ses Yalıtma Malzemesi
TS 901-1 EN 13162 (29.04.2005): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar _çin – Fabrikasyon Olarak imal Edilen Mineral Yün (MW)
Mamuller – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 7316 EN 13163 (17.04.2002): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon Olarak imal Edilen – Genlestirilmis Polistiren Köpük (EPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 11989 EN 13164 (30.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla imal Edilen Polistiren Köpük (XPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13165 (02.03.2004): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon Olarak imal Edilen Sert Poliüretan Köpük (PUR) – Özellikler – Direktif: 89/106EEC
TS EN 13166 (02.03.2004): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar için – Fabrikasyon Olarak imal Edilen Fenolik Köpük (PF) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13167 (11.12.2002): Isı Yalıtım Ürünleri – Binalarda Kullanılan – Fabrika Yapımı Cam köpügü Ürünleri – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13168 (15.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Rende Yongası (WW) Mamulleri-Özellikler– Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13169 (28.01.2004): Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalar için – Genlestirilmis perlitten Fabrikada imâl Edilmis Mamuller (EPB) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS 304 EN 13170 (17.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar için-Fabrika Yapımı Genlestirilmis Mese Mantarı Levhaları (ICB)-Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13171 (15.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri-Binalarda Kullanılan-Fabrika Yapımı Odun Lifli (WF) Mamuller-Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
TS EN 13494 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Yapıstırıcı ve Yalıtım Sıvasının, Isı Yalıtım Malzemesine Yapısma Mukavemetinin Tayini
TS EN 13495 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıstan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Çekme – Kopma Mukavemetinin Tayini (Blok Köpük Testi)
TS EN 13496 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Cam Elyaflı Sıva Filesinin Mekanik Özelliklerinin Tayini
TS EN 13497 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıstan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Darbe Dayanımının Tayini
TS EN 13498 (27.09.2005): Bina Uygulamalarında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıstan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Penetrasyon (Nüfuz Etme) Mukavemetinin Tayini
TS EN 13499 (28.01.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Genlestirilmis Polistiren Köpük ile Yapılan Dıstan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler
TS EN 13500 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Mineral Yünler ile Yapılan Dıstan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler]
TS 5808 (29.04.1988): Su Bazlı (Emülsiyon Esaslı) Yapı Son Kat Boyaları
TS 7847 (08.02.1990): Hazır Sıva – Dıs Cepheler için, Sentetik Emülsiyon Esaslı
TS EN 1279-5 (27.12.2005): Cam – Yapılarda kullanılan – Cam esaslı yalıtım birimleri – Bölüm 5: Uygunluk degerlendirmesi için
TS EN 1096-1,2,3: Yapılarda Kullanılan Cam – Kaplamalı Cam
TS 825(29.04.1998): Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı
TS EN ISO 13788 (27.04.2004 ): Bina Bilesenlerinin Ve Bina Elemanlarının Nemli Ortamda Isıl Performansı – Kritik Yüzey Nemini Ve Bina Bilesenlerinin içindeki Yogusmayı Önlemek için iç Yüzey Sıcaklıgı – Hesaplama Metotları
TS EN ISO 10211-1 (07.11.2000): Bina _nsaatlarında Isıl Köprüler – Isı Akısları Ve Yüzey Sıcaklıkları – Bölüm 1: Genel Hesaplama Metotları
TS EN ISO 10211-2 (29.11.2001): Bina Yapımında Isıl Köprüler – Isı Akıslarının ve Yüzey Sıcaklıklarının Hesaplanması – Bölüm 2: Dogrusal Isıl Köprüler
TS EN ISO 14683 (21.03.2000): Bina insaatı – Isıl Köprüler – Lineer Isıl Geçirgenlik – Basitlestirilmis Metot ve Hatasız Degerler
TS 8441 (14.04.1990):Isı Yalıtımı Hesaplama Metotları – Düzlem Yapı Yüzeylerinde Dikdörtgen Kesitli Isı Köprüleri
08 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeligi”
tst EN 13172: Isı Yalıtım Ürünleri – Uygunluk Degerlendirmesi – Direktif: 89/106/EEC
tst 825: Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
2002/91 EC sayılı “Binaların Enerji Performansına Dair Yönetmelik”

2. ISI YALITIMININ AVANTAJLARI

2.1. Isı Yalıtımı Enerji Tüketimini Azaltır

Dört mevsimi yasayan ülkemizde, ısıtmanın yanı sıra sogutma ihtiyacı da gün geçtikçe artıyor. Konutlarda; kaybedilen veya kazanılan enerjinin büyüklügü, ısıtma veya sogutma amacı ile tüketilen enerji miktarını belirlediginden, enerji tasarrufu saglamak için yasadıgımız alanın ısı kaybı/kazancını azaltmak gerekir. Yapı bilesenleri üzerinden geçen ısıl enerji miktarını sınırlandırmak; bina kabugunda ısı yalıtımı yapılması, yalıtımlı dograma ve camların kullanımı ile mümkündür. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 50 enerji tasarruf edilebilecegini ortaya koyuyor.

2.2. Isı Yalıtımı Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar

Dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 60’ından fazlasının elde edildigi fosil yakıtlar küresel ısınmaya neden oluyor. Enerji ihtiyaçlarının artması ve verimli enerji kullanılmaması sonucunda; hava kirliligi artıyor. Hava kirliligindeki bu artıs kendisini küresel ısınma ve iklim degisikligiyle gösteriyor. Küresel ısınma tehdidi ve hava kirliligini azaltmak; günümüzün en önemli konularının basında geliyor.

Kıs mevsiminde ısı kayıplarının, yaz mevsiminde ise ısı kazançlarının azaltılması ile elde edilecek yakıt tasarrufu, beraberinde atmosfere atılan sera gazlarında da bir düsüs saglayacaktır.

Enerjinin etkin kullanımını saglayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır. Yanı sıra ısı yalıtımı, yaz aylarında sogutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren sogutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktır. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz

2.3. Isı Yalıtımı Isıl Konfor Sağlar

Kapalı ortamlardaki ısıl kosullar, o ortamda yasayan insanların konforunu ve saglıgını dogrudan ilgilendirir. İnsanların çalısma verimlerini büyük ölçüde bulundukları ortamın sıcaklıgı belirler. Çalısma ortamının ısıl kosulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını dogrudan etkiler. Çok soguk ya da çok sıcak ortamların çalısma verimini düsürdügü belirlenmistir.

Bunları engellemek için yapılarda ısıl konforu saglamak gerekir. Isıl konforu saglamak için ortam sıcaklıgı ile duvar iç yüzey sıcaklıgı arasındaki sıcaklık farkı düsürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düsük olacaktır. Konforlu bir mekân için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey sıcaklıklarının düsük olması durumunda, ısının ortam içinde soguk yüzeylere dogru hareketi, istenmeyen hava akımları olusturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur.

İç yüzey sıcaklıkları ile ortam sıcakları arasındaki farkı azaltmak için ısı yalıtımı gerekir. Isı yalıtımı ile mekânın her noktasında homojen bir sıcaklık saglanır ve hava akımları engellenir. Bu da hem konforlu hem de saglıklı bir ortam saglar.

2.4. Isı Yalıtımı Sağlıklı Yaşam Sunar

Isı yalıtımsız mekânlarda, olusan nemin hastalıklarla iliskisi bilinmektedir. Nemli ortamlar, mikroorganizmaların üremesi için uygun kosulları yaratır. Bu da ortamdaki havanın solunum yolları için zararlı hale gelmesine yol açar. Nemli ortamlar ve bu ortamlardaki küf olusumu, özellikle küçük çocukların astım hastalıgına yakalanma riskini büyük ölçüde artırır. Standartlara uygun olarak yapılmıs ısı yalıtımı, tüm bu sorunların olusmasını önler.

2.5. Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır.

XPS Nedir?

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemeleridir. XPS’in hammaddesi olan polistren, hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen, bal peteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzeylerinden birbirine bağlıdır.Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır.

Hattan çıkan malzemenin zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenşn kullanılacağı detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

Bu yapı sayesinde ekstrude polistren malzemeler (XPS) bünyesine su almaz ve nemden etkilenmezler ve diğer ısı yalıtım malzemeleriyle kıyaslandığında haklı bir üstünlüğe sahiptirler.

XPS’in Üstün Özellikleri

*Düşük ısı iletkenlik değeri
*Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan ısı iletkenlik değeri
*Dona karşı dayanım
*Yüksek basma ve eğilme mukavemeti sayesinde zaman içinde kalınlığı azalmaz.
*Yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararlılık
*Optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullanım yerine uygun µ değeri.
*XPS ürünler diğer plastiklerle karıştırılmadan geri dönüşümde kullanılabilir.
*Her çeşit kesici aletle kesilebilir, ufalanmaz, fire vermez.
*Kapalı gözenekli hücre yapısına sahiptir.